fbpx
Bekijk een grote versie van deze poster onderaan de pagina.

Als je iets wilt bijdragen aan het behoud van bijen, plant dan bijvoorbeeld planten met bloemen waar bijen iets aan hebben in je tuin. Het mooiste is natuurlijk een variatie van vroege bloeiers, zomerbloeiers en late bloeiers. Let er wel op dat bloemen en planten die je neerzet niet bespoten zijn. Sommige ‘bij-vriendelijke’ planten zijn dat wel. Je kunt het beste selecteren op biologische planten en bloemen.

Een aantal interessante planten op een rij:

 • Lavendel
 • Kattekruid
 • Salie
 • Koriander
 • Tijm
 • Venkel
 • Bemagie
 • Crocus
 • Boterbloem
 • Aster
 • Stekrozen
 • Anemone
 • Sneeuwklokjes
 • Geranium
 • Goudsbloem
 • Zoete Alyssum
 • Papaver
 • Zonnebloem
 • Zinnia
 • Cleome
 • Heliotroop

Bomen die interessant zijn voor het voorjaar:

De esdoornsoorten ( Acer spp). De esdoorns behoren onder de bomen tot de betere voorjaarsdrachtplanten.

 • De Spaanse aak (Acer campestre), bloeit in mei. Voor bosranden, sportvelden, erfbeplantingen en grote tuinen.
 • De Noorse esdoorn (Acer platanoides). Bloeit vroeg, april-mei. Voor aanplant in bossen, laanbomen, in parken, langs wegen.
 • De gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus). Bloeit laat in het voorjaar, tegen het einde van de fruitbloei.

De paardekastanje-soorten ( Aesculus spp.)

 • Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum). Bloeit laat in het voorjaar. Levert veel nectar en stuifmeel.
 • De rode paardekastanje (Aesculus carnea). Bloei met rode bloemen.

De appelsoorten ( Malus spp.)

 • De wilde appel (Malus sylvestris) is geschikt om in bossen aangeplant te worden. Het aanplanten van wat men in Duitsland “Streuobstwiesen”noemt, komt de biodiversiteit ten goede.
 • Hoogstam appelsoorten

De meidoornsoorten (Craetaegus spp.)

 • Craetaegus monogyna en Craetaegus laevigata bijvoorbeeld als haag.

De mispel, (Mespilus germanica)
De pruimen en kersensoorten (Prunus spp.). Leveren veel nectar en stuifmeel.

 • De kroos (Prunus insititia)
 • Vogelkers (Prunus padus)
 • de Sleedoorn (Prunus spinosa)
 • de zoete kers (Prunus avium)

De wilgensoorten (Salix spp). Wilgen zijn tweehuizig, wat zeggen wil dat er aparte vrouwelijke en aparte mannelijk bloeiende planten van voorkomen. De mannelijke vorm levert veel stuifmeel en iets nectar. De vrouwelijke vorm veel nectar. De wilgen zijn voor bijen en vele andere insecten heel belangrijk omdat ze vroeg bloeien.

 • Salix caprea – Salix daphnoides – Salix smithiana – Salix sachaliensis. Maar ook de vele andere soorten kunnen worden toegepast.

Heesters

 • De gele kornoelje (Cornus mas). Vooral belangrijk voor zijn vroege bloei.
 • Dwergmispelsoorten, Cotoneaster spp. Veelvorming. Vroeg en rijk bloeiend. Daarbij van grootbelang voor de vogelwereld door de vele bessen in herfst en winter.
 • De bremsoorten,Cytisus spp. Leveren veel stuifmeel in het voorjaar.
 • De struik kamperfoelie. Lonicera spp. Bloeit laat in het voorjaar.

Acacia-soorten (Robinia spp).Het grote belang van de acacia (Robinia pseudoacacia) is het feit dat deze boom bloeit in een voor de insectenwereld armoedige periode. De pauze tussen voorjaarsdracht en zomerdracht. Om deze reden is de aanplant van de acacia bijzonder waardevol voor insecten. Eigenlijk is dit de pseudo Acacia. Echte Acacia komt vooral in Australie voor. De pseudo Acacia is geschikter.

 

Bomen voor de zomerdracht:

 • De lindesoorten (Tilia spp.) Deze gelden nog steeds als de bijenbomen bij uitstek. Linden bloeien van ongeveer half juni tot einde juli voor de laatste bloeiers.
 • De tulpenboom (Liriodendron tulipifera) Een parkboom die de ruimte nodig heeft. Bloeit in juni met grote groen-gele bloemen.
 • De tamme kastanje (castanea sativa). Bloeit in juni-juli
 • De hemelboom (Ailanthus altisima). Vrouwelijke bomen geven veel nectar. Voldoet ook op droge plaatsen.
 • De trompetboom (Catalpa bignonioides). Bloeit in juni-juli met wit-oranje bloemen. Bijen verzamelen hierop veel oranje stuifmeel.
 • De bijenboom (Euodia hupehensis,heet thans, Tetradium daniellii). Bloeit in juni met brede rose bloemschermen.
 • De lederboom (Ptelea trifoliata.) Een klein boompje, zou bij elke bijenstand moeten staan. Bloeit in juni met geelgroene bloempjes en wordt zeer druk bevlogen.
 • De honingboom (Sophora japonica ). Bloeit in augustus september met geel-witte bloemtrossen.
 • De Gele Zeepboom (Koelreuteria paniculata). Bloeit zeer rijk in juli-augustus met gele bloemen.
 • De herfstpaardekastanje (Aesculus parviflora). Vormt een meer struikvormige boom. Bloeit in juli-augustus.
 • De vuilboom, Frangula alnus, ook als haagplant. Een van de betere zomerdrachtplanten. Bloeit wel 4 a 5 maal per jaar. We planten ze zelf waar we kunnen.
 • De wegedoorn, Rhamnus cathartica. Zeer geschikt voor houtwallen en bosranden. Bloeit in mei-juni met kleine groene bloemtrossen.
 • De sneeuwbes. Symphoricaros. Veel soorten, bloeit lang, groeit overal, zelfs in de schaduw. Ruime toepassingsmogelijkheden. Makkelijk te vermeerderen door scheuren.
 • De duivelswandelstok. Aralia elata. Typische groeiwijze, groeit overal, maakt veel opslag en is hierdoor gemakkelijk te vermeerderen . Bloeit met grote platte bloemschermen later in het najaar
Bijenbaas

Doe mee

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, honingoogsten en activiteiten voor behoud van bijen en natuur.

We gaan je geen spam sturen. Wel af en toe een bericht waar je hopelijk wat aan hebt, of een vraag. Of de aankondiging van de gratis zaadmix-actie. Of informatie over  de oogst van een bijzonder soort honing, die beperkt beschikbaar is en alleen aan deelnemers aangeboden wordt .

Leuk dat je meedoet! Je aanmelding lijkt gelukt.