fbpx

Honingbijen bedreigen wilde bijen niet, en investeren in natuur helpt!

Er wordt nogal eens wat geschreven of geroepen over honingbijen versus wilde bijen. Zonder een wetenschappelijke discussie te willen beginnen is hier wel wat over te zeggen, al was het maar omdat deze discussie vooral gevoerd wordt op basis van één onderzoek, en vooral in de krant.

Eco-systeem

Wat iedereen lijkt te vergeten:

  • honingbijen zijn een onderdeel van ons eco-systeem. Dat zijn ze al miljoenen jaren. Ze kwamen altijd ‘in het wild’ voor. Pas onlangs is de wilde populatie van honingbijen, die vooral in bossen voorkwamen en in holle bomen hun nesten maakten, nagenoeg verdwenen. Dit komt onder andere door bestrijdingsmiddelen en door een parasiet, de varroa-mijt, die zonder hulp van mensen de bijen de das om doet.

 

Onderzoek naar concurrentie

Wat iedereen zo maar lijkt aan te nemen:

  • dat er te weinig voedsel voor bijen zou zijn. Dat is maar deels waar, en speelt vooral in mono-culturen (uitgestrekt grasland, of akkers. In de meer natuurlijke omgevingen is dit minder een probleem is onze ervaring. In het verleden waren er veel meer honingbijen in Nederland dan nu; uit een onderzoek in 2006 hierover: “Er zijn geen historische gegevens over het aantal solitaire bijen in Nederland, maar bronnen over gehouden honingbijen zijn er wel. In 1870 werden er bij landbouwtellingen 214.834 bijenvolken geteld” . De huidige populatie (in 2018) wordt geschat op ongeveer 62.000″
  • dat natuurgebieden te weinig “draagkracht” hebben om zowel voor wilde bijen als voor honingbijen ruimte te bieden. Ongeveer 15% van Nederland heeft als bestemming natuur. Dat is ruim 6.750 vierkante kilometer, of 675.000 hectare. De bijenvolken die daar op staan, of in de buurt bestrijken een fractie maar dragen volgens vele onderzoeken wel bij aan bestuiving en biodiversiteit. Meningen over de draagkracht van specifieke gebieden zijn vaak nergens op gebaseerd. In Nederland is geen serieus onderzoek gedaan.
  • dat honingbijen en wilde bijen (er zijn trouwens meer dan 350 soorten in Nederland) überhaupt met elkaar concurreren als het gaat om de bloemen die ze bevliegen. Onderzoeken geven geen eenduidig antwoord op de vraag of er voedsel concurrentie tussen wilde bijen en honingbijen is, of wat de impact daarvan zou zijn. De studie op Tenerife, waarnaar steeds verwezen wordt is tien jaar geleden uitgevoerd. Daar zijn – op een eiland – 2700 bijenvolken in een bos geïntroduceerd. De conclusies waren zelfs onder die extreme omstandigheden niet overtuigend. Tien jaar later is er alsnog een publicatie van gemaakt.
 

Investeren in natuur

Om een lang verhaal kort te maken: als we met zijn allen zorgvuldig met onze omgeving om gaan is er geen reden om aan te nemen dat het houden van bijen, en het eten van honing, schadelijk zou zijn voor wilde bijen. De reden voor ons om dit te doen was juist om meer natuur te kunnen beschermen, door met de opbrengst van de honing grond aan te kopen en hier beschermde natuurgebieden van te maken.
 
Tenslotte: we doen dit met een groep bevlogen mensen. Door heel Nederland. De belangrijkste bijdrage van waar wij met z’n allen mee bezig zijn is misschien wel de bewustwording dat natuur er toe doet, en dat we iets bij kunnen dragen door hoe we met de natuur omgaan: hoe we die kunnen beschermen, hoe we in onze eigen omgeving en op kleine schaal de biodiversiteit kunnen bevorderen, door bijvoorbeeld te zaaien in plaats van te maaien, geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken en door bewuster met voedsel om te gaan.
 
 
Bijenbaas

Doe mee

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, honingoogsten en activiteiten voor behoud van bijen en natuur.

We gaan je geen spam sturen. Wel af en toe een bericht waar je hopelijk wat aan hebt, of een vraag. Of de aankondiging van de gratis zaadmix-actie. Of informatie over  de oogst van een bijzonder soort honing, die beperkt beschikbaar is en alleen aan deelnemers aangeboden wordt .

Leuk dat je meedoet! Je aanmelding lijkt gelukt.