fbpx
Er worden veel meningen geventileerd over voedsel concurrentie tussen honingbijen en andere insecten – met name solitaire wilde bijen. Er zijn honderden soorten, en het klopt dat het met veel van deze bijen, en überhaupt met veel insecten, niet zo goed gaat. Vaak wordt dit geweten aan het gebruik van pesticiden, en aan mono cultuur in de landbouw. Soms ook aan honingbijen, die omdat ze in grotere kolonies leven, alle beschikbare nectar op zouden halen, zodat er niets voor andere insecten over blijft. En dat het daarom beter zou zijn geen bijen te houden. Wij kijken daar uiteraard iets anders naar. In de eerste plaats zijn er nog nooit zo weinig honingbijen geweest als op dit moment. Bijen – ook honingbijen – en andere insecten zijn cruciaal voor het bestuiven van gewassen. Elk bijenvolk dat toegevoegd wordt is maar een druppel op de gloeiende plaat, vooral omdat de bijen hun voedsel over grote afstanden (een volk bestrijkt een gebied van vijfentwintig vierkante kilometer), dus de impact is beperkt. Daarnaast zorgen we dat er natuur is. Omdat bijen veel in het nieuws zijn komt er ook veel bewust wording dat diverse natuur belangrijk is, zowel in de bebouwde omgeving, in wegbermen en in natuurgebieden. Dat is goed voor bijen, maar ook voor andere insecten, dieren en mensen. 
Misschien als er astronomische hoeveelheden bijen gehouden zouden worden.Maar het is interessant om te volgen, en er zijn veel meningen over.  Ik ken geen serieuze wetenschappelijke studies waaruit blijkt dat voedsel concurrentie een probleem is. Andere insecten zoals solitaire bijen zijn veel lokaler actief.  Bijen zijn bovendien gemakzuchtig en hebben een relatief korte tong. Er zijn dus veel bloemen die ze overslaan. Die zijn voor insecten met een langere tong wel interessant.
Hopelijk kunnen we vooral focussen op wie, op zijn of haar gebied, iets bij kunnen dragen. Of dat nou een paar extra bloemen op het balkon is, of het achterwege laten van bestrijden van onkruid in de tuin, of af en toe een zaadbom  in een wegberm gooien. Alle beetjes helpen. Ons beetje hulp bestaat er uit dat we op een verantwoorde manier bijen houden, en voor elk potje honing dat we verkopen een vierkante meter natuur verwerven.
Bijenbaas

Doe mee

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, honingoogsten en activiteiten voor behoud van bijen en natuur.

We gaan je geen spam sturen. Wel af en toe een bericht waar je hopelijk wat aan hebt, of een vraag. Of de aankondiging van de gratis zaadmix-actie. Of informatie over  de oogst van een bijzonder soort honing, die beperkt beschikbaar is en alleen aan deelnemers aangeboden wordt .

Leuk dat je meedoet! Je aanmelding lijkt gelukt.